7 Tháng Mười, 2020

Sự Kiện ADMISSION FAIR – IvyAchievement cùng 𝐰𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫® tại Chuyên Ngữ Hà Nội

IvyAchievement tại Chuyên Ngữ Hà Nội Thể lệ tham dự (DÀNH RIÊNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN NGỮ HÀ NỘI): 1. Điền thông tin bên dưới và nộp lại phiếu này trước 11h30 tại bàn sự kiện của IvyAchievement/ 𝐰𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫® […]
Dự đoán khả năng nhập học