28 Tháng Chín, 2020

Ảnh hưởng của Covid-19 đến các hoạt động ngoại khóa tại Mỹ

Từ trước đến nay, các hoạt động ngoại khóa tại Mỹ luôn là điểm cộng cho các học sinh, sinh viên mong muốn được du học tại Mỹ. Các trường đại học tại Mỹ rất chú trọng vào các hoạt […]
Dự đoán khả năng nhập học