12 Tháng Mười, 2020

Làm thế nào để ghi điểm với bài luận của mình? Bài luận thành công

Trong những loại chứng chỉ, điểm thi yêu cầu từ nhà trường như điểm thi SAT/ACT, chứng chỉ tiếng Anh IETLS hay TOEFL, thì bài luận bằng tiếng Anh (Common Application) cũng rất quan trọng. Bài luận có thể thay […]
Dự đoán khả năng nhập học