Thành tựu

Học viên của IvyAchievement đã được nhận vào các tổ chức ưu tú nhất trên thế giới. Nhấn vào đây để đọc chi tiết một số câu chuyện thành công của IvyAchievement.

MỸ

Harvard University (Ấn Độ)

Stanford University (Ấn Độ, Mỹ)

Yale University với học bổng trị giá hơn 220.000 USD (Ấn Độ)

University of Pennsylvania với học bổng trị giá 220.000 USD (Ấn Độ, Italy, Mỹ)

Cornell University với học bổng trị giá 250.000 USD (Ấn Độ)

Dartmouth College với học bổng trị giá 220.000 USD (Ấn Độ)

Vanderbilt University (Ấn Độ) với học bổng trị giá 250.000 USD

Columbia University (Ấn Độ, Bahrain, Mỹ)

Brown University (Ấn Độ)

Dartmouth College với học bổng trị giá 90.000 USD (Ấn Độ)

Carnegie Mellon University với học bổng trị giá 232.000 USD (Ấn Độ)

Duke University (Ấn Độ, Mỹ)

NYU Stern School of Business: với học bổng trị giá 60.000 USD (Ấn Độ)

NYU College of Arts and Sciences (Ấn Độ)

University of California, Berkeley (Ấn Độ, Mỹ)

University of California, Los Angeles với học bổng trị giá 131.000 USD (Ấn Độ, Mỹ)

University of Southern California với học bổng trị giá 40.000 USD (Ấn Độ)

University of California, Davis với học bổng trị giá 54.000 USD (Ấn Độ, Indonesia)

Amherst College với học bổng trị giá hơn 220.000 USD (Ấn Độ)

Northeastern University (Ấn Độ) với học bổng trị giá 100.000 USD

University of Massachusetts – Amherst với học bổng trị giá 56.000 USD (Ấn Độ)

University of California, San Diego (Ấn Độ)

University of Chicago (phụ huynh Italy – Trung Quốc)

Washington University in St. Louis (Ấn Độ)

University of Washington(Ấn Độ, Mỹ)

University of Texas-Austin Turing Scholars (Mỹ)

University of Texas-Dallas AES Scholars với học bổng trị giá 200.000 USD (Ấn Độ)

Grinnell College với học bổng trị giá 200.000 USD (Ấn Độ)

Claremont McKenna College (Ấn Độ)

Drexel University với học bổng trị giá 160.000 USD (Ấn Độ)

Rochester Institute of Technology với học bổng trị giá 48.000 USD (Ấn Độ)

Colgate University với học bổng trị giá 46.000 USD (Ấn Độ)

Fordham University với học bổng trị giá 60.000 USD (Ấn Độ)

University of Illinois-Urbana Champaign (Ấn Độ, Mỹ)

Georgia Tech (Ấn Độ)

California Polytechnic State University (Cal Poly) (Ấn Độ)

Babson College (Ấn Độ)

Boston University (Ấn Độ)

University of Notre Dame (Ấn Độ)

Purdue University (Ấn Độ)

CANADA

University of Toronto (Ấn Độ)

University of British Columbia (Ấn Độ)

University of Waterloo (Ấn Độ)

ANH

University of Cambridge (Ấn Độ)

University College London (Ấn Độ)

University of Manchester (Ấn Độ)

University of Warwick (Ấn Độ)

ÚC

Australian National University (Ấn Độ)

SINGAPORE

Yale-NUS (Singapore) với học bổng toàn phần trị giá 180.000 USD (Ấn Độ)