fbpx

LINKS VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ – BAO GỒM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua YU Application) Chưa có thông tin.  
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application, Coalition Application và QuestBridge Application) Câu trả lời ngắn gọn Các ứng viên nộp đơn Coalition Application hoặc Common Application được yêu cầu trả lời các câu […]
  • Bản tường thuật cá nhân (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application, Coalition Application và QuestBridge Application) Nhằm đáp ứng yêu cầu viết luận bổ sung của Amherst dành cho sinh viên ứng tuyển […]
Đăng ký ngay