fbpx

LINKS VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ – BAO GỒM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application và Tulane Online Application) Không yêu cầu bài luận bổ sung.  
  • (Nhận Common Application, Coalition Application và QuestBridge Application) Hãy sáng tạo khi trả lời những câu hỏi sau đây. Hãy mạo hiểm và tới đâu đó bất ngờ. Hãy nghiêm túc khi cần thiết nhưng […]
Đăng ký ngay