fbpx

LINKS VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ – BAO GỒM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

  • (Nhận Common Application, Coalition Application và QuestBridge Application) Vui lòng viết về lý do vì sao bạn lại muốn nộp đơn và tham gia học tập tại Swarthmore. (giới hạn 250 từ)  
  • Bản tường thuật cá nhân (Nhận Common Application, Coalition Application và QuestBridge Application ) Nhằm đáp ứng yêu cầu viết luận bổ sung của Amherst dành cho sinh viên ứng tuyển năm nhất, bạn có […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Chúng tôi biết rằng các trường đại học luôn đặt ra những câu hỏi khó trong đơn đăng ký của họ. Đơn của chúng tôi không quá […]
Đăng ký ngay