fbpx

LINKS VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ – BAO GỒM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

  • (Nhận Common Application, Coalition Application và Universal Application)  Vui lòng tóm tắt chi tiết một trong những hoạt động ngoại khóa và kinh nghiệm làm việc của bạn. (giới hạn trong 150 từ) Biết rằng […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application, Universal Application và loại Application theo lựa chọn của Ứng viên) Đối với hầu hết các ứng viên của chúng tôi, bài luận được hoàn thành như […]
Đăng ký ngay