fbpx

LINKS VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ – BAO GỒM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Bạn và Lehigh có điểm gì chung? Vui lòng trả lời trong khoảng 250-350 từ. Vui lòng chọn một trong các gợi ý sau và trả lời […]
Đăng ký ngay