fbpx

LINKS VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ – BAO GỒM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Haverford College là một trong những ngôi trường lâu đời nhất và là một trong số ít các Honor Codes do sinh viên điều hành tại Hoa […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Đưa ra câu trả lời ngắn gọn Vui lòng trả lời câu hỏi sau (giới hạn 500 từ) Điều gì khiến bạn đăng kí vào Harvey Mudd […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application và Universal Application) Bạn có thể muốn có một bài luận bổ sung nếu bạn cảm thấy rằng các mẫu đơn đăng kí vào trường đại học […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application và Coalition Application) Mặc dù tiêu chí chính để nhập học tại trường Hamilton là thành tích học tập, sự cam kết về tri thức và sự […]
Đăng ký ngay