fbpx

LINKS VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ – BAO GỒM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

  • (Chấp nhận nộp đơn qua Common Application và Coalition Application) Câu hỏi sau đây là bắt buộc đối với ứng viên Kỹ thuật. Nếu bạn đang nộp đơn vào Pratt School of Engineering với tư […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Tại sao bạn chọn Davidson? (Đề xuất giới hạn 250-300 từ) Liệt kê những cuốn sách bạn đã đọc trong năm qua để phục vụ việc học […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Hãy trả lời trong giới hạn 100 từ: Oh, The Places You’ll Go là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của “Dr. Seuss,” sinh viên tốt […]
Đăng ký ngay