fbpx

LINKS VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ – BAO GỒM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

  • (Chấp nhận nộp đơn qua Common Application và Universal Application) Các bài luận về mối quan tâm ở đại học Trọng tâm của bài luận này nên là những gì bạn dự định học tại […]
  • (Chấp nhận nộp đơn qua Common Application và Coalition Application) Ngoài việc hoàn tất các thông tin cơ bản trên Common Application và Coalition Application, ứng viên phải trả lời một số câu hỏi cụ […]
  • (Chấp nhận nộp đơn qua Common Application và Coalition Application) Ngoài thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng, còn yếu tố nào khiến bạn trở nên nổi bật và khác biệt? […]
  • (Chấp nhận nộp đơn qua Common Application và Coalition Application) Ngoài bản tường thuật cá nhân, Colgate yêu cầu bạn viết một bài luận ngắn bổ sung. Hãy viết tối đa 250 từ về một […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua hệ thống đăng ký trực tuyến của trường) Không yêu cầu bài luận bổ sung
  • (Chấp nhận nộp đơn qua Common Application, Coalition Application và QuestBridge Application) Điều gì đã ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định đăng kí vào trường CMC của bạn? Hãy giới hạn câu trả lời […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Trong khuôn khổ một trang giấy, giãn dòng đơn, hãy viết một bài luận trình bày về lý do bạn chọn Đại học Camegie Mellon và lý […]
  • (Chấp nhận nộp đơn qua Common Application, Coalition Application và QuestBridge Application) Lần đầu tiên bạn biết đến Carleton là khi nào? (tối đa 150 từ) Lý do gì khiến bạn chọn Carleton? (tối đa […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application, Coalition Application và QuestBridge Application) Lần đầu bạn biết đến Bowdoin bằng cách nào? (Giới hạn 140 characters.) Nhằm tìm hiểu về mối quan tâm và nguyện […]
Đăng ký ngay