fbpx

LINKS VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU TẠI MỸ – BAO GỒM THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH

  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Tại sao bạn lại bị thu hút bởi ngành học mà bạn đã nêu trong đơn đăng kí này? Nếu bạn vẫn còn đang do dự hoặc […]
  • (Chấp nhận nộp đơn qua Brandeis Application, Common Application và Universal Application) Dành riêng cho sinh viên quốc tế: Brandeis thu hút sinh viên từ khắp mọi nơi trên thế giới. Là một sinh viên […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Chúng tôi muốn biết rõ hơn về bạn. Vui lòng lựa chọn một trong các câu hỏi phía dưới và viết một bài luận gồm 400 từ […]
  • (Chỉ chấp nhận nộp đơn qua Common Application) Ngoài việc hoàn thành bài luận Common Application, bạn vui lòng lựa chọn một cụm từ trong tuyên bố sứ mệnh của Bates dưới đây và trình […]
Đăng ký ngay