Hội Sinh Viên tại các trường Đại học ở Mỹ và Canada

Trang này cung cấp các đường link và thông tin liên lạc về các hội nhóm quan tâm tới văn hóa cho sinh viên tại các trường đại học tại Mỹ và Canada. Những hội nhóm này được đặt theo các tên gọi khác nhau, chẳng hạn như Liên minh Sinh viên Châu Á, và nhiều hội nhóm khác. Giống như tên gọi, một số tổ chức này được thành lập để phục vụ nhu cầu phục vụ cộng đồng Châu Á trong trường. Nếu bạn biết đường link nào được cập nhật hoặc có các hội nhóm sinh viên Việt Nam mới, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!