fbpx

GỬI BÀI LUẬN VĂN CHO HỒ SƠ THI ĐẠI HỌC MỸ

Bạn có thể gửi bài luận văn cho hồ sơ thi tuyển đại học Mỹ đến tổ chức IvyAchievement tham khảo và hướng dẫn bạn cải thiện bài luận văn, dựa trên phương pháp đánh giá "Four-Point Review" do các chuyên gia viết luận của tổ chức IvyAchievement thực hiện.

Tổ chức IvyAchievement
67 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM
096 307 1108

ivyachievement@ivyachievement.vn
www.ivyachievement.vn

* Bắt buộc

Đánh giá khả năng