Dự đoán xác suất được nhập học đại học tại Mỹ và số tiền học bổng

IvyAchievement sẽ cung cấp một danh sách các trường phù hợp với bạn và ước tính tổng số tiền học bổng bạn sẽ nhận được.

* Bắt buộc

Hoạt động ngoại khoá

Liệt kê tất cả các hoạt động ngoại khoá của bạn, bao gồm các thành tích học tập, các giải thưởng, thể thao, cộng đồng, môi trường, văn hoá, kỹ năng chơi nhạc cụ, biểu diễn, kịch, các dự án nghiên cứu, vv.

Dự đoán khả năng nhập học