ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN DÀNH HỌC BỔNG TỪ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC NỘI TRÚ MỸ

Phụ huynh, học sinh cần điền đơn đăng ký dưới đây để được trợ giúp lựa chọn trường phù hợp và hoàn thiện hồ sơ xin hỗ trợ tài chính từ các Trường trung học nội trú Mỹ:

* Bắt buộc

Dự đoán khả năng nhập học